Συντήρηση

Η Συντήρηση ενός ανελκυστήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. Στην SK. ELEVATORS αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του ανελκυστήρα σας, ανεξαρτήτου παλαιού ή νέου τύπου όπως και οποιαδήποτε σύστημα ανύψωσης. Η έλλειψη αυτής θέτει σε κίνδυνο την ζωή του παρουσιάζοντας αρκετές βλάβες και φθορές οι οποίες έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Σε όλους τους ανελκυστήρες που συντηρούμε παρέχουμε πλήρη και άμεση εξυπηρέτηση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης τα συνεργεία μας θα βρίσκονται κοντά σας χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Με την αποφυγή της τακτικής μηνιαίας συντήρησης ενός ανελκυστήρα και ιδικά για οικονομικούς λόγους θέτετε σε κίνδυνο την ζωή σας… και η ζωή σας κοστίζει πολύ περισσότερο.!

Back to Top